PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE


Predstavnik
srpskog naroda

Predstavnik hrvatskog naroda

Predstavnik bošnjackog naroda

 

BORISLAV PARAVAC
Predsjedavajuci

DRAGAN COVIC
Clan Predsjedništva BiH

SULEJMAN TIHIC
Clan Predsjedništva BiH


VIJECE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

PREDSJEDAVAJUCI

ADNAN TERZIC


Tel.00 387 33 663-519, fax 00 387 33 211-464, Trg BiH 1.

 

MINISTARSTVO SIGURNOSTI

MINISTAR,

BARIŠA COLAK

(zamjenik predsjedavajuCeg)

tel: 219-924 centrala, Trg BiH 1

 

 

ZAMJENIK

DRAGAN METKIC, tel.219-924

 

 

MISTARSTVO ZA TREZOR INSTITUCIJA ZA BIH

LJERKA MARIC,MINISTRICA,

Adresa Trg BiH 1; Tel.205-345, Fax.471-822

 

ZAMJENIK
JUSUF KUMALIC, tel/fax.219-862

 

MISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

dr.MLADEN IVANIC,
MINISTAR
Adresa: Musala broj 2; Tel.281-101; Fax.444-766

ZAMJENICA

ILIDIJA TOPIC
Tel: 281-102 Musala broj 2.


Fax: 281-301 , Musala broj 2.

 

MINISTARSTVO ZA VANJSKU TRGOVINU I EKONOMSKE ODNOSE

DRAGAN DOKO
MINISTAR
Tel: 473-123, Fax: 445-911, Musala broj 9.

ZAMJENIK

MOMIR TOŠIC
Tel.220-093; Fax.652-895

Tel. 220-093, Fax: 208-102,

 

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA I KOMUNIKACIJA

Dr.SAFET HALILOVIC
MINISTAR

Tel.00387 33 221-073 Fax: 221-074, trg BiH 1

ZAMJENIK

ZORAN TEŠANOVIC
Tel.444-537


Tel.668-493; Fax 668-493; Musala broj 9.

 

MINISTARSTVO ZA LJUGSKA PRAVA I IZBJEGLICE

MIRSAD KEBO
MINISTAR

Tel.206-273 Fax: 206-140, Trg BiH 1.

ZAMJENIK

IVICA MARINOVIC
Tel/Fax: 00387 33 445-122

 

 

MINISTARSTVO PRAVDE

SLOBODAN KOVAC
MINISTAR

Adresa: tel. 219-924 centrala, Trg BiH

ZAMJENIK


NIKO GRUBEŠIC, tel.219-924 centrala, Trg BiH 1

 

 

 

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PREMIJER

Dr. AHMET HADŽIPAŠIC

Alipašina 41

Tel.663-649
Fax:444-718

 

 

MINISTRASTVO FINANSIJA

Zamjenik premijera i ministar finansija

DRAGAN VRANKIC

Mehmeda Spahe 5

Tel. 203 147
Fax 203 152

Zamjenik ministra

 

 


Mehmeda Spahe 5

Tel. 203 148
Fax 203 149

 

MINISTARSTVO ODBRANE

Ministar

MIROSLAV NIKOLIC

Hamdije KreševljakoviCa 98

Tel. 664-926
Fax. 663-785

Zamjenik

 

Hamdije KreševljakoviCa 98

Tel. 445-250
Fax 445-439

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Ministar

MEVLUDIN HALILOVIC

Mehmeda Spahe 7

Tel. 667-246
Fax 472-976

Zamjenik

 

Mehmeda Spahe 7

Tel. 444-728
Fax 472-781

 

MINISTARSTVO PRAVDE

Ministar

BORJANA KRIŠTO

Valtera PeriCa 15

Tel. 213-151
Fax. 213-151

Zamjenik

 

Valtera PeriCa 15

Tel. 213-151
Fax. 666-971

 

MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUTRIJE

Ministar

 

Dr. IZET ŽIGIC

Alipašina 41.

Tel. 663-779
Fax. 444-715
220-619

Zamjenik

 

Alipašina 41.

Tel. 440-032
Fax. 204-351

 

MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

Ministar

Mr. NEDŽAD BRANKOVIC

Alipanina 41

Tel. 668-907
Fax 667-866

Zamjenik

 

Alipašina 41

Tel.664-083
Fax.667-866

 

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

Ministar

Dr. ZIJAD PAŠIC

Obala M.Dizdara 2

Tel. 663 691
Fax 664 381

Zamjenik

 

Obala M.Dizdara 2

Tel. 663-691
Fax. 664 3
81

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Ministar

TOMO LUCIC

Alipašina 41

Tel. 664 246
Fax 664 24
5

Zamjenik

 

Alipašina 41

Tel. 663 701
Fax. 664 246

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Ministar

MARINKO BOŽIC

H.KreševljakoviCa /3

Tel. 443 338
Fax. 663 659

Zamjenik

 

H.KreševljakoviCa 3

Tel.443-338
Fax:663-65
9

 

 

MINISTARSTVO TRGOVINE

Ministar

MAID LJUBOVIC

Alipašina 41.

Tel. 036 313-385
Fax. 036 318-684

Zamjenik

 

Alipašina 41

Tel. 036 310-148/103

 

MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU

 

Ministar

RADOVAN VIGNJEVIC

Alipašina 41

Tel. 615-798
Fax.663 977

Zamjenik

 

Alipašina 41

Tel. 204-552
Fax. 663 977

 

MINISTARSTVO PROSTORNOG URECENJA I OKOLINE-OKOLIŠA

Ministar

RAMIZ MEHMEDAGIC

Titova 9A

Tel. 443-338
Fax. 663-659

Zamjenik

 

Titova 9A

Tel.473-124
Fax:473-124

 

MINISTARSTVO ZA PITANJE BORACA I INVALIDA
ODBRAMBENO-OSLOBODILACKOG RATA

Ministar

IBRAHIM NADAREVIC

Alipašina 41

Tel.212-932
Fax:209-33
3

Zamjenik

 

Alipašina 41

Tel.382-380
Fax:209-333

 

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Zamjenik premijera i ministar

GAVRILO GRAHOVAC

Alipašina 41

Tel. 204 007
Fax. 204 007

 

 VLADA REPUBLIKE SRPSKE

PREMIJER

Dr. DRAGAN MIKEREVIC

Tel. 051/ 331-301

Fax. 051/ 331-311

 

Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju

OMER BRANKOVIC

051 331-430

051/331-436

Ministarstvo prosvjete i kulture

Dr.CEMAIL KOLONIC

051/331-542

051/331-548

Mnistrastvo uprave i lokalne samouprave:

SLAVEN PEKIC

051/331-680

051/331-681

Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Mr.RODOLJUB TRKULJA

051331-634

051331-631

Ministarstvo saobracaja i veza

DRAGN ŠOLAJA

051/331-611

051/331-612

Ministarstvo trgovine i turizma

BORIS GAŠPAR

051/331-523

051/331-499

Ministarstvo nauke i itehnologije

 

051/331-720

051/331-721

Ministarstvo odbrane

MILOVAN STANKOVIC

051/311-858

051/300-343

Ministarstvo unutrašnjih poslova

ZORAN CERIC

051 331-106
331-100

051/217-115

Ministarstvo prosvjete

 

051331-422

051 331-423

Ministarstvo finansija

SIMEUN VILENDECEVIC

05 331-350

051 331-351

Ministarstvo pravde

SUAD FILIPOVIC

051/331-582

051/331-593

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

MARIN KVATERNIK

051/216-599

051/216-601

Ministarstvo privrede, energetike i razvoja

MILAN BOGICEVIC

051/331-710

051/331-702

Ministarstvo za prostorno uredjenje, gradjevinarstvo i ekologiju

MENSUR ŠEHAGIC

051/ 215-511
215-536

215-548

Ministarstvo rada i boracko invalidske zaštite

MICO MICIC

051/331-651

051/331-652

Ministarstvza izbjeglice i raseljena lica

JASMIN SAMARDŽIC

051/331-470

051/331471

Biro za odnose sa javnošcu

CVIJETA KOVACEVIC

051/331-301

051/331-311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAD