000209

Svenskt utvecklingssamarbete på Västra Balkan

 
Syftet med svenskt bistånd till västra Balkan är att skapa förutsättningar för varaktig fred och att hjälpa de nya staterna på Balkan att på sikt integreras i det europeiska samarbetet. Genom åren har Sverige blivit en av de största internationella givarna i regionen, framför allt i Bosnien-Hercegovina.

Under 1991 - 1999 har mer än två miljarder kronor kanaliserats till regionen. För år 2 000 har drygt 530 miljoner kronor avsatts. Under Bosnienkriget gjorde Sverige humanitära insatser men började även tidigt med långsiktiga insatser för återuppbyggnad. Sedan Daytonavtalet skrevs under i december 1995 är biståndet huvudsakligen inriktat på återuppbyggnad och långsiktigt utvecklingsarbete. Under och efter kriget om Kosovo bidrog Sverige med betydande humanitärt stöd.

Sveriges stöd till Västra Balkan administreras av Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete). Sida har utarbetat en strategi för utvecklingssamarbetet med Bosnien-Hercegovina för perioden 2000 - 2002. En liknande strategi finns för Kosovo och den närliggande regionen. Utgångspunkten för det svenska stödet är att stärka lokala strukturer och lokala initiativ.

På Sida ansvarar enheten för Västra Balkan (EVB) på avdelningen för Central- och Östeuropa (Sida-Öst) för samordning av Sidas bistånd till Västra Balkan. EVB svarar även för planering, finansiering och genomförande av återuppbyggnads- och utvecklingsbiståndet medan avdelningen för samverkan med enskilda organisationer och humanitärt bistånd (SEKA) ansvarar för de rent humanitära insatserna.
  Tillbaka