Hej alla! Detta Nyhetsbrev skrevs i mitten av september, lagom till Bokmässan i Göteborg, där Ship to Bosnia deltog. Det går i dagarna också ut per post till alla medlemmar.

SHIP TO BOSNIA Nyheter 14, september 2001

Ship to Bosnia seglar vidare. Sedan förra nyhetsbrevet i mars har mycket
hänt i Lipnica, den mångetniska gruvby i Bosnien där vi arbetar sedan flera
år. Bollplanen är klar, maskinerna till Panchos verkstadsskola är på plats,
odlingsprojektet har startat och vi har en ny volontär i byn. Vi berättar
också om ungdomarnas fredsfestival i Montenegro, och om årets
ungdomsbrigad.

SOLIDARITY HOUSE
Våra ansträngningar att hitta finansiering för att återuppta bygget av Solidarity House fortsätter.
Det symboliska värdet i ett hus som innebär en plats för möten över gränserna är starkare än någonsin. Den nya oroande utvecklingen på Balkan
visar tydligt att de människor som arbetar för fred, försoning och normalitet behöver vårt fortsatta stöd. Ekonomin i Bosnien har stadigt försämrats under de senaste åren, och arbetslösheten är skyhög.
Solidarity House behövs för att hysa alla aktiviteter som nu finns i byn, varav många av dem syftar till att skapa arbetstillfällen.
Under året har vi nått vidare i våra kontakter med den klassiska industrin, vilket också underlättar ansökningar hos EU och andra institutioner.
I Bryssel mötte vi i maj delar av EU-parlamentets Balkan-delegation, svenska parlamentariker från alla partier och representanter för EU kommissionen. Vi fick ökad kunskap om vilka vägar som finns att gå för att hitta finansiering.
Stort tack till Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker (v), som hjälpte oss i Bryssel, och som också bidrar ekonomiskt till projektet!
Byborna har genom åren visat att de vill och kan fylla sitt Hus med aktiviteter. Nu ska vi också se till att det blir byggt.

BOLLPLANEN ÄR I BRUK!
Kampanjen för att samla in pengar till en bollplan till ungdomarna i Lipnica har burit frukt! Bollplanen ingår som en del i bygget av Solidarity House, och ligger slänten under äppelträden, i anslutning till skolgården.
En lokal byggnadsfirma har utfört uppdraget, och planen är asfalterad, för att passa till olika bollsporter. Ungdomarna och barnen gillar både basket och fotboll. Hittills har de med fara för livet fått hålla till på grusvägen bland bilar och hästkärror.
Lagom till årets ungdomsbrigad sattes mål och stolpar upp, och den första fotbollsmatchen spelades mellan soldaterna i finska CIMIC och ungdomar från byn. Matchen vanns av Lipnica! 4 - 0 på hemmaplan!
Lipnicas fotbollslag har länge varit det enda mångetniska laget i bosniska division ett, och idrotten är viktig i Bosnien idag. Vi har sett hur betydelsefull den är för unga med fysiska och psykiska minnen av kriget. Vi vill bidra till att ge barn och ungdomar framtidstro. Detta är ett sätt.
Vi tackar Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollsförbundet, Stockholms Idrottsförbund och AIK för stödet till kampanjen. Dessutom har bidrag kommit från Robyns konsert på Mosebacke, från Folkets Hus & Parkföreningarna, Tolvskilingshjälpen och andra företag, organisationer och enskilda.

SHIP TO BOSNIA PÅ BOKMÄSSAN
Kom och träffa oss, handla fina böcker billigt och hämta information.
Tack till Mässan som för sjunde året i rad ger oss monterplats! Tack också alla författare, tecknare och förlag, som skänker böcker till vårt bokbord!

MÖTE PÅ OFFICE OF HIGH REPRESENTATIVE
I september träffar vi representanter för Office of High Representative (OHR), och Sida i Sarajevo, i samband med att Annika Åhnberg, styrelseledamot i StB, för första gången besöker Lipnica.
Då kan också kvinnornas odlingsprojekt, Paprika-kooperativet, få chansen att invigas av en före detta jordbruksminister!

OPEN SOCIETY LIPNICAS FÖRSONINGSARBETE
I nära två år har byrådet Open Society Lipnica (bosnisk förkortning: ODL)
med ett bidrag från Sida kunnat utveckla ett projekt som byggt på konferenser och seminarier på temat fred, försoning och mänskliga rättigheter. Genomslagskraften i medier har varit god, och många gäster från olika delar av Balkan har deltagit i aktiviteterna. Nu är projektet slutredovisat och Sida är nöjda med resultatet.
I fortsättningen vill nu ODL fördjupa och bredda nätverket av icke-nationalistiska krafter som vuxit fram i bland annat Bosnienserbiska Republiken, Serbien, Montenegro och Kroatien. Målet är att hålla nya konferenser på olika orter i Bosnien, bland annat i Mostar, och att rikta sig till nya grupper av människor, t ex via fackföreningar, möten på industrier, och idrottsevenemang.
ODL har funnits som organisation sedan 1996, och består av kvinnor, män, unga och äldre. Man vill i sitt arbete bidra till att ge människor möjlighet att mötas på nytt igen efter kriget och bygga en ny gemenskap genom dialog över gränserna. Det är en inställning som bidrar till att bryta det etniska tänkande som ännu hindrar utvecklingen mot fred, normalisering och demokrati i Bosnien.

ÅSA - NY VOLONTÄR I LIPNICA
Sedan i april jobbar Åsa Ekvall som vår volontär i byn. Tjänsten är möjlig tack vare ett tvåårigt projektbidrag från Forum Syd.
Åsa, som är 29 år, valdes bland ett 40-tal sökande,. Hon har mångårig erfarenhet av studier och arbete utomlands, bl a i ett försoningsprojekt i Sydafrika. Dessutom kan hon köra traktor!
Arbetet går bland annat ut på att stödja byrådet i deras organisationsverksamhet och att samordna kvinnornas nystartade odlingsprojekt. Redan första dagen kastade hon sig huvudstupa in i förberedelserna inför Montenegrofestivalen. Nu har hon hunnit bo in sig i byn, och med envishet och gott humör har hon redan bidragit till mycket av det ni kan läsa om i detta nyhetsbrev.

MED PENSIONÄRERNA TILL UNGERN
Bozo Pavic, ordförande för Lipnicas pensionärsgrupp, berättade nyligen i lokalradion om situationen för bosniska pensionärer och om hur han arbetat i gruvan i hela sitt liv.
I oktober kommer han tillsammans med 35 andra pensionärer, kvinnor och män från Lipnica, att resa i buss till Budapest. Från Sverige deltar också representanter från PRO Stockholm.
Tre dagars vistelse i Budapest innehåller bl a varma hälsobad, båttur på Donau och besök i ungerska parlamentet. Dessutom kommer man att besöka Tatabanya, en ungersk gruvby, i samarbete med ungerska LO. Här finns en av Ungerns mest aktiva pensionärsorganisationer.
Med på resan finns också den förnämlige vissångaren Pierre Ström och filmaren Fanny Josephson, som spelar in en dokumentär, tänkt att visas i svensk TV.
Resan är en fortsättning på StB:s lyckade hälsokonferens för pensionärer, som hölls i Bosnienserbiska Republiken. Då var temat pensionärernas svåra situation: mediciner och sjukvård är dyrt, pensionerna är låga och betalas sällan ens ut.
Hälsa är också en demokratifråga. Vi vill göra något värdefullt för de äldre i byn.
Resan finansieras via pågående insamlingar, där vi fått bidrag från bl a LO-distriktet i Stockholm. ABF Stockholm kommer också att bidra och ett seminarium är inplanerat på ABF-huset den 29/10 (riktat till PRO:are och alla över 55 år).
Vill du också bidra? Det är mycket välkommet! Använd vårt pg-nummer 90 06
35- 4, och märk talongen "pensionärer".

NU STARTAR PANCHOS VERKSTADSSKOLA!
Smeden och snickaren Kasim "Pancho" Malkocevic håller som bäst på att göra
fint i sin verkstad i Lipnica. Han förbereder inför starten av verkstadsskolan för ungdomar i byn, och har byggt ut sin verkstad för att kunna ta emot eleverna. Det senaste tillskottet är en ny skorsten över ässjan, bockad i den nya plåtbockningsmaskinen.
I sändningen från Stockholm ingick nya verktyg och maskiner, inköpta för
61 000 kronor från organisationen Tolvskillingshjälpen i Södertälje, som ställt sig bakom Pancho-projektet.
Enligt planerna kommer skolan att starta till hösten och ge grunderna för metall- och träarbete. I förlängningen ska eleverna kunna tillverka jordbruksredskap och inredningsdetaljer för husbyggen.
Arbetslösheten är hög och behovet av utbildning och arbetstillfällen är stort. Därför är det glädjande att detta projekt nu kan bli verklighet.

FEMTE UNGDOMSBRIGADEN
"Jag har aldrig tidigare mött muslimer, men nu känner jag flera. Jag är från Serbien, och namn som Amir, Faruk, Sejla, Amela fick mig alltid att tänka på fiender, på onda människor. Nu finns dessa namn i mitt hjärta, tillsammans med de människor som gav mig den här fina upplevelsen. Jag har förändrats. Det är vad brigaden mest av allt betyder för mig - inte att gräva diken och samla sopor - utan att uppleva något som fått mig att tänka annorlunda."
Så sammanfattar Stevan Petrovic sina intryck av Lipnica och den femte ungdomsbrigaden, som Ship to Bosnia i år anordnat tillsammans med ungdomarna i byn.
I tio dagar möttes och arbetade ett trettiotal ungdomar från Serbien, Kroatien, Slovenien, Finland, Sverige och Bosnien med att gräva diken intill den väg som skadades under översvämningen i somras.
Förutom hårt knog i värme, regn och lera, innehöll programmet work shops om mänskliga rättigheter, nöjen på ungdomsfestivalen Tuzla Wave, den första fotbollsmatchen på nya bollplanen och en avslutande grillkväll för alla som deltagit och hjälpt till.
Många har bidragit på olika sätt för att göra brigaden möjlig, bland annat genom att betala Balkanung-domarnas resor. CIMIC (finska SFOR-soldater) bidrog med tält, och vi fick luncher från svenska SFOR-styrkan i Doboj.
Ulrica Ohlsson, som är i byn på InterEU-praktik som ungdomssamordnare, har lyckats med mycket, bland annat föryngring av ungdomsgruppen Lipa. Nu kommer en ny generation och förvandlar vårt gamla järngäng till seniorer!

NU ODLAR KVINNORNA I LIPNICA!
Nu finns synliga bevis på att odlingsprojektet dragit igång: två gedigna
plastväxthus om vardera 5,5 x 23 meter har monterats upp på den mark som
kvinnogruppen arrenderat mitt i byn. En brunn har borrats, pump och bevattning ska ordnas, och staket har satts upp med hjälp av män och söner.

Under våren har kvinnorna strävat med det omfattande pappersarbetet
för att få konstituerande stadgar och tillstånd för "Udruzenje Gradana Kooperacija Zena Lipnica" (e-postadress: paprika@hotmail.com). "Jag grät lite när jag skrev under bankpapperen med mitt eget namn" säger Sefika Delic, ordförande i odlingsgruppen. "Ni förstår, här är det annars alltid våra män som signerar alla viktiga dokument."
Det treåriga projektet har startats av Svenska Lantarbetarförbundet, och drivs med bidrag från Olof Palmes Internationella Center. Nio kvinnor deltar och kommer att odla grönsaker och kryddor.
Intäkterna från en konsert på Rosendals Trädgårdar med Marika Lagercrantz och Stockholmskvartetten kommer att, tillsammans med ett bidrag från Biodynamiska Produkter i Järna, göra det möjligt för oss att ytterligare förstärka projektet med svensk expertkunskap och kurser i hur man odlar ekologiskt.

LYCKAD FREDSFESTIVAL I MONTENEGRO
Under krigsåren har kontakten mellan de olika områdena i forna Jugoslavien varit obefintlig, men sommaren 2000 möttes ungdomar från olika delar av Balkan i samband med Ship to Bosnias ungdomsbrigad i Lipnica, och idén om en gemensam manifestation för fred och försoning tog form. Under vinter och vår pågick förberedelser, och i maj i år startade festivalen, som pågick i tio dagar, och hölls i staden Cetinje i Montenegro.
Ett hundratal ungdomar från Albanien, Kroatien, Nederländerna, Sverige, Vojvodina, Serbien och Montenegro i Jugoslavien, och från Republika Srpska och Federationen i Bosnien-Hercegovina deltog i föreläsningar och workshops.
Demokrati och mänskliga rättigheter stod i centrum, men också ekologi och jämställdhet, visioner om framtiden, och möjliga vägar till ett fredligt och mångkulturellt Europa. En stor fråga var också hur man organiserar sig och hur man som ung kan påverka politiska beslut och beslutsfattare såväl i stort som på lokalplanet.
Musik och konst, rundvandring i Cetinje och utflykt till kusten ingick också i programmet. Kajsa Grytt sjöng och spelade, och Högalids ungdomskör från Stockholm uppförde delar av sin musikal "Romeo och Julia från Sarajevo."
Från Sverige deltog representanter från samtliga svenska riksdagspartiers ungdomsförbund. Tillsammans skrev de också ett gemensamt upprop till stöd för projektet och tanken att svenska ungdomsförbund, trots skillnader i politisk grundsyn, kan enas och samarbeta i övergripande frågor.

SHIP TO BOSNIA FINLAND
Nu finns Ship to Bosnia också på andra sidan Östersjön! Ria-Marika, Linda, Hanna, Sirpa och Sari, som ingår i styrelsen, har redan hunnit hitta 30
medlemmar, pg-nummer och informationsmaterial på finska finns, och snart
också en finsk hemsida.
I augusti träffades vi i Stockholm för att visa film, berätta om Huset och projektet, och planera framtida utåtriktad verksamhet.
Ria-Marika deltog också i sommar som den första finska brigadisten i Lipnica.

EN LEKPLATS FÖR BARNEN I BYN
Sommarens tvådagarsfestival i Rå-lambshovsparken, som vanligt initierad av
Barbro Samuelsson från Park-leken, inbringade ytterligare 9 000 kronor till
insamlingen för en lekplats i Lipnica.
Barnen i lekskolan, som Ship to Bosnia driver med stöd från Radiohjälpen, har gjort ritningar på vad de helst av allt önskar sig: gungor, klätterställning, fågelbad och mycket vackra blommor. Och det ska vara klara färger. "Rosa, gult och blått" säger Amira, 6 år. "Men inte svart!"

SHOP TO BOSNIA!
* Boken"Lipnica - Lindarnas by - resultatet av utbytet mellan Igelbäcksskolan i Kista och deras vänskola i Lipnica. Barnens reseberättelser och brevväxling. Köp den i vår monter XXX eller via Igelbäcksskolan: tel: 08/752 67 54.
Pris: 50 kronor.
* Tro, hopp och kärlek i silver!
Ship to Bosnias symbol som nål för rockslaget, gjord av silversmeden
Christer Jonsson.
Pris: 150 kronor.
* T-tröjor med Ship to Bosnias symbol, och
* T-tröjor med bildtryck av Lasse Åberg.
Pris: 50 kronor.

RYMDSHIPPET: www.shiptobosnia.se

VILL DU STÖDJA SHIP TO BOSNIAS ARBETE?
POSTGIROKONTO: 90 06 35-4

HUR KAN DU BIDRA?
Du som inte redan är stödmedlem - bli det! Ett stödmedlemskap kostar 150 kronor per år, och du får kontinuerlig information om projektet.
Autogiro är ett annat bra sätt att stödja vår löpande verksamhet. Det innebär att du tecknar dig för en bestämd summa, t ex 50 kronor i månaden, som dras automatiskt från ditt konto. Hör av dig, så skickar vi en blankett.
Du kan också köpa symboliska tegelstenar ā 100 kronor till stöd för bygget av Solidarity House.

DETTA ÄR SHIP TO BOSNIA
Ship to Bosnia bildades 1994 för att stödja det krigsdrabbade Bosnien. Ett år senare avseglade MS Haväng med destination Split i Kroatien, via ett antal europeiska hamnar. Vid ankomsten lossades 108 containrar och en brandbil.
Båten blev en symbol för freden, sedan tusentals människor bidragit med arbete och engagemang.
Nu fortsätter arbetet med att bygga Solidarity House, ett hus fyllt av aktiviteter och ett centrum för möten över gränserna.

Ship to Bosnias målsättning är att, i samarbete med byborna i Lipnica och andra ickenationalistiska krafter på Balkan, verka för försoning, samexistens och demokrati, för freden i vårt gemensamma Europa.

Ship to Bosnia är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.
Verksamheten finansieras med stödinsatser och donationer från privatpersoner, organisationer och företag.
Donerade medel förvaltas av Alfred Berg Fonder AB. Revision: Öhrling
Pricewaterhouse Coopers.
Ship to Bosnia har 90-nummer,
dvs insamlingskontot står under Poststyrelsens kontroll.

Ship to Bosnia
Ragvaldsgatan 14,
118 46 Stockholm
Tel: 08/462 05 32
Fax: 08/462 93 84
E-post: shiptobosnia@nada.kth.se
E-post Lipnica: asa.ekvall@home.se
Hemsida: www.shiptobosnia.se

Postgiro: 90 06 35-4
(eller det gamla, som fortfarande är i bruk: 466 45-8)