RFV: Riksförsäkringsverket
Dags för utskick av pensionsinformtation:

Nytt orange kuvert på väg

  Nu är ett nytt orange kuvert på väg ut till svenska folket. Med start den 1 februari kommer 5,3 miljoner brev med pensionsinformation att skickas ut.
Årsbesked.
Snart kommer alla svenskar 18-62 år att få sitt årsbesked från Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten. Brevet skickas ut med start den 1 februari och har sin klassiska orange färg. Årsbeskedet består av två delar: En prognos där man kan få en uppfattning om hur hög den egna pensionen kan bli. En nyhet för i år är att prognosen även räknar med garantipension för dem där den kan vara aktuell. Ett beslut om pensionsrätter för åren 1960-1998. I beslutet finns uppgifter om de pensionsgrundande inkomster man haft 1960-1998 och sådant som ger extra pension (barnår och pliktår).
Tre olika broschyrer. Tillsammans med årsbeskedet följer en broschyr.
De som är 18-22 år får en särskild ungdomsbroschyr. Den är kortare och tar upp exempel som berör ungdomar.
Alla 47-62 år får en broschyr som gör anspråk på att faktiskt förklara både ATP och Den nya allmänna pensionen – och hur det blir om man har både och.
De som är 23-46 år får all pension från Den nya allmänna pensionen, och får därför en broschyr som bara belyser den. Sju olika språk. Precis som förra året kommer huvudbroschyren att översättas till sju språk: finska, engelska, spanska, serbiska/bosniska/kroatiska, turkiska, arabiska och persiska. Till detta kommer en version på lätt svenska och en på punktskrift/kassett.
Internetsuccén fortsätter. Under 1999 har 400 000 besökare gått in på pensionssidan www.pension.nu. Nu har vi vässat pedagogiken ytterligare och dessutom gett sidan en tidig ansiktslyftning. Sajten har en särskild ungdomssida med bland annat ett spel, "Nuevo Penciono", där man kan lära sig något om pensionen på ett lättsamt sätt.
Tillgängliga myndigheter. Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten kan nås på det gemensamma telefonnumret 020-61 65 70. Numret är bemannat alla vardagar mellan 08.00-20.00 och veckoslut mellan 10.00-14.00.
Särskild satsning på ungdomar. Nu gör vi en särskild satsning på ungdomar. Förutom att alla ungdomar får en egen broschyr (se ovan) så finns ett skolmaterial (baserat på Internet) och ett pensionsspel, www.pension.nu
Fröken ur pensioneras – nu pratar hon pension.
"Fröken Ur" Ebba Beckman kommer i år att lära svenska folket att alla år räknas i det nya pensionssystemet. En informationskampanj kommer att pågå under hela utskicksperioden i tv och radio. Årets huvudtema är livsinkomsten – hela livet räknas.
Nyttig och onyttig fakta om kampanjen:
Antal mottagare: 5 241 000 Utskicksperiod: 1 februari-16 mars Kostnad för informationskampanjen: 45 miljoner Reklambyrå: Hallstedt &Hvid Illustrationer: Maria Lindberg & Magnus Carlsson Årets färg: orange Total vikt: 680 ton papper, varav 108 ton kuvert Utetemperatur under filminspelningen (obs! i badkläder!): 3-4 grader "Har jag inte sett henne förr?": Huvudrollsinnehavaren Camilla Dahlin har synts i "Sikta mot stjärnorna" (som Agnetha Fältskog).
Sakkunnig:
Amelie von Zweibergk, 08-786 94 11
Presskontakt:
Robin Lapidus, 08-786 97 21, 070-211 97 21
  Tillbaka