Kritik mot USA hemligstämplades


Regeringen har hemligstämplat kritik mot USA framförd av Pierre Schori när han slutade som svensk FN-ambassadör i augusti. Enligt Schori missbrukar USA FN:s säkerhetsråd för att genomföra sin nationella politik.
 

Rapporten är delvis offentlig men inte de mest Bush-kritiska delarna. SVT har dock på andra vägar tagit del av dem. Där står att Irakkriget tycks "utveckla sig till en humanitär, ekonomisk och politisk katastrof".
Enligt utrikesminister Laila Freivalds "sprider man inte offentligt vad vi tänker om andra länders politik".
Sammanfattning till UD
När Pierre Schori lämnade posten som ambassadör för Sveriges FN-representation i New York sammanfattade han sina erfarenheter i en promemoria till utrikesminister Laila Freivalds. Promemorian från den 20 augusti förra året innehåller hård kritik den politik som förs under George Bushs ledning. Aktuellt har begärt ut rapporten i sin helhet, men regeringen har valt att hemligstämpla viktiga delar av innehållet. Det är de delar som innehåller den skarpaste kritiken mot USA som hemligstämplats. "Tung tradition att hemligstämpla" -Det finns en tung tradition på UD att hellre hemligstämpla för mycket än för lite, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap. -Och i det här fallet är det väl så att om Pierre Schori uttalar skarp kritik mot USA i den här rapporten, så gör utrikesledningen bedömningen att det skulle vara ett bekymmer för de svensk-amerikanska förbindelserna om det kom till offentligheten och därför väljer man att använda hemligstämpeln. Men Aktuellt har på annat sätt tagit del av innehållet i hela Pierre Schoris rapport. Den är en hård uppgörelse med amerikansk politik i Mellanöstern och Irak, och Schori varnar för att USA kan rasera förtroendet för hela FN.
Kritik kring bistånd och jämställdhet
Schori kritiserar också USA:s agerande i en rad andra internationella frågor, t.ex. bistånd och jämställdhet. I de hemligstämplade avsnitten skriver Schori bl a
...att USA:s politik att underminera den internationella brottmålsdomstolen är ett av de tydligaste exemplen på hur "USA utnyttjat FN, eller snarare missbrukat säkerhetsrådet, för att genomföra sin nationella politik".
...att kriget i Irak tycks "utveckla sig till en humanitär, politisk och ekonomisk katastrof med oförutsägbara negativa konsekvenser för Mellanöstern och världen i stort".
...att den konservativa administrationen i USA är "nära lierad med den radikala kristna högern och en ideologiskt besläktad regering i Israel".
Inte första gången
Det är inte första gången Pierre Schori kritiserar USA. Det har han gjort förut både i intervjuer och i egna debattartiklar. Men det här är ett officiellt svenskt dokument från FN-representationen och det är det som gör kritiken så kontroversiell.
-Det blir större dignitet i uttalandet om det är satt på pränt i en sådan officiell rapport. Det får en större politisk betydelse, kommenterar Ulf Bjerneld.
En annan förklaring till att det här hemligstämplats kan vara att den svenska regeringen blivit allt mera försiktig med offentlig kritik mot USA, menar Ulf Bjereld som inte bara är professor i statsvetenskap utan också aktiv socialdemokrat.
-Det finns, tycker jag, en klarare uttalad vilja eller ovilja från svensk utrikeslednings sida i dag, att man undviker att kritisera USA. Kan Sverige låta bli att offentligt kritisera USA, så väljer man att låta bli.
Utrikesminister Laila Freivalds håller inte med.
-Vad jag har haft att göra under min tid som utrikesminister har handlat väldigt mycket om att i väldigt tydliga ordalag kritisera hur USA tolkar den internationella rätten och hur man agerar, säger Laila Freivalds.

Publicerad 31 januari 2005 - 20:56 (SVT)

 

Tillbaka